Cysylltu â ni

Fandaliaeth

‘Dos o ngolwg i’r fandal bach!’ Oes rhywun wedi dweud hynny wrthyt ti? Oes? Ond wyt ti’n fandal? Nac wyt? Wel,beth yw fandal go iawn te? Rhywun sy’n torri ffenestri? Rhywun sy’n ysgrifennu graffiti? Tybed fyddi di’n cytuno gyda’r hyn sy’n cael ei ddweud yn ‘Gweiddi’ y mis hwn?

Ffeil ffeithiau
Mae teithio adref ar fws ysgol yn gyfle i gael hwyl a mynd dros ben llestri! Ond nid felly ar rai bysiau ysgol ....
Malu. Malurio. Difetha. NA! Creda neu beidio ond mae llai o fandaleiddio nac erioed!
Wyt ti wedi cael y teimlad braf o ysgrifennu dy enw neu adael dy farc ar sment meddal slwjlyd?