Cysylltu â ni

Pedwar Ban y Byd

Croeso i rifyn arall o Gweiddi. Mae pobl ym mhedwar ban y byd wedi clywed am Gymru – diolch i rai pobl neu rai pethau. Mae rhai pobl a rhai pethau wedi teithio o Gymru i bedwar ban y byd ac mae pobl eraill – a phethau eraill – wedi teithio i Gymru o bedwar ban y byd. Felly thema’r rhifyn hwn yw Pedwar ban y byd.

Ffeil ffeithiau
Byddwch yn ofalus – yn ofalus iawn – wrth ddewis eich bananas...
Beth yw’r cysylltiad rhwng byrger yn America a dyn o Geredigion?
Mae diddordeb dwy ferch o Ddinbych wedi mynd â nhw ar draws y byd.