Cysylltu â ni

Perthyn

Croeso i’r rhifyn hwn o ‘Gweiddi’. Thema’r rhifyn hwn ydy ‘Perthyn’. Ydych, rydych chi i gyd yn perthyn i rywun neu rywbeth – o deulu i glwb. Weithiau rydych chi’n hapus gyda’r berthynas, dro arall dydych chi ddim!

Ffeil ffeithiau
Dy gyfle di i ddatrys problemau pobl ifainc eraill.
Sawl gwaith wyt ti wedi teimlo fod dy rieini yn annheg? Ond wyt ti’n cael cam go iawn?
Pwy sy’n gwneud be yn eich tŷ chi?