Rhifyn 49 - Y Nadolig

Rhifyn 49 - Y Nadolig

Croeso i Gweiddi

Cylchgrawn digidol lliwgar a difyr sy’n darparu deunydd darllen a thasgau cysylltiedig. Bwriedir yr adnodd ar gyfer pobl ifanc CA3 sy’n astudio Cymraeg fel iaith gyntaf. Mae Gweiddi’n cynnig thema newydd bob mis, ac eitemau addas ar gyfer lefelau craidd, estynnol a heriol. Ceir mynediad at hen rifynnau’r cylchgrawn wrth agor yr adnodd.