Cysylltu â ni

Ffasiwn

Croeso i’r rhifyn hwn o Gweiddi. Ffasiwn yw’r thema, ac rydyn ni’n mynd i wledydd eraill, ac yn ôl mewn amser hefyd. A ddylen ni fod yn dilyn ffasiwn? Ydy siopau elusen yn ffordd dda o gael dillad ffasiynol? Dyna rai o’r cwestiynau y byddwn ni’n ceisio eu hateb y tro hwn.

Ffeil ffeithiau
Un o gyflwynwyr S4C sy’n gwybod popeth am ffasiwn!
Rydyn ni’n hoffi prynu dillad rhad, ond oes rhywun arall yn talu’r pris?
Mae cwmni bach o Gaerdydd yn gwneud gemwaith ffasiynol o hen lestri fyddai’n cael eu taflu fel arall.