Rhifyn 55 - Bodolaeth Dan yr Haul

Rhifyn 55 - Bodolaeth Dan yr Haul

Croeso i Gweiddi

Cylchgrawn digidol lliwgar a difyr sy’n darparu deunydd darllen a thasgau cysylltiedig. Bwriedir yr adnodd ar gyfer pobl ifanc CA3 sy’n astudio Cymraeg fel iaith gyntaf. Mae Gweiddi’n cynnig thema newydd bob mis, ac eitemau addas ar gyfer lefelau craidd, estynnol a heriol. Ceir mynediad at hen rifynnau’r cylchgrawn wrth agor yr adnodd.