Cysylltu â ni

Ar Lan y Môr …

Darllenwch y ddwy gerdd yma sy'n sôn am yr un lle - glan y môr.

 

Ar Lan y Môr

 

Ar lan y môr mae rhosys cochion;

Ar lan y môr mae lilis gwynion;

Ar lan y  môr mae 'nghariad inne

Yn cysgu'r nos a chodi'r bore.

Traddodiadol

Image 1Top

Penillion Ar Lan y Môr

 

Ar lan y môr, mae tuniau rhydlyd

Ar lan y môr, mae sbwriel hefyd,

Ar lan y môr, mae bagiau plastig

Ac olew du ar garreg lithrig.

 Rubishonbeach

Ar lan y môr, mae gwylan gelain

Fu'n hedfan ar adenydd buain:

Yn awr, mae'n gorwedd ar y tywod,

Ymhlith y baw a'r holl ffieidd-dod.

 Mihangel Morgan

 Dollar On Beach

Bird Beach Bottom

Geirfa
rhydlydsy’n rhydurusting
llithrigansoddair o “llithro”slippery
gelaincorff wedi marwcorpse
buainlluosog buan – cyflymquick, fast
bawbudreddidirt
ffieidd-dodpethau ffiaidddisgusting things
inneinnau; ffurf bwysleisiol ar ‘i’ (fi)my
Tasgau
TASG 1
Darllenwch y cerddi eto ac yna lawrlwythwch y daflen.
TASG 2
Ysgrifennwch gerdd “Ar Lan y Môr”. Gallwch chi edrych ar luniau ar y we i’ch ysbrydoli chi os ydych chi eisiau. Does dim rhaid i’r gerdd odli.