Chwaraeon – “Os gwelwch yn dda” neu “Dim diolch”?

Rhifyn 43 - Ysbrydoli
Chwaraeon – “Os gwelwch yn dda” neu “Dim diolch”?

Chwaraeon – “Os gwelwch yn dda” neu “Dim diolch”?

Mae arolwg a gafodd ei baratoi yn 2015 yn dangos bod:

  • mwy o bobl ifanc Cymru yn cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol o leiaf dair gwaith yr wythnos yn 2015 (48%) nag yn 2013 (40%)
  • 93% o blant a phobl ifanc Cymru yn mwynhau addysg gorfforol
  • bechgyn Cymru (52%) yn fwy tebygol na merched Cymru (44%) o gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn rheolaidd.

Dyma rai canlyniadau diddorol eraill:

Beth ydy barn darllenwyr Gweiddi?

Chris Chris

Dw i’n cael dwy wers addysg gorfforol / chwaraeon yn yr ysgol bob wythnos a dw i’n mwynhau’n fawr. Dw i ddim yn arbennig o dda ond dw i’n gwybod bod cadw’n heini yn bwysig i fi, felly dw i’n hapus iawn i wneud chwaraeon.

Daf Daf

Ydy, mae cadw’n heini’n bwysig ond dw i ddim yn mwynhau chwaraeon yn yr ysgol. Mae’n well gen i fynd i’r ganolfan hamdden i wneud carate yn y nos.

Irfan Irfan

Ond mae chwaraeon yn yr ysgol yn rhad ac am ddim. Dw i ddim eisiau gwario arian ar garate, nofio yn y pwll nofio cyhoeddus a chael gwersi eraill.

Lyn Lyn

Does dim rhaid gwario arian ar gadw’n heini. Beth am fynd i gerdded yn egnïol - power walking yn Saesneg - neu beth am fynd allan ar y beic ar ddydd Sadwrn? Dw i’n beicio bob penwythnos.

Jo Jo

Dw i ddim yn mwynhau chwaraeon o gwbl.

Gwybodaeth

http://sportwales.org.uk/ymchwil-a-pholisi/arolygon-ac-ystadegau/arolwg-ar-chwaraeon-ysgol.aspx?lang=cy&

http://sport.wales/newyddion-a-digwyddiadau/newyddion-a-digwyddiadau/ein-newyddion/newyddion-diweddaraf/nifer-y-plant-ysgol-yng-nghymru-sydd-wedi-gwirioni-ar-chwaraeon-yn-uwch-nag-erioed.aspx?lang=cy&

 

llun gan Sport Wales

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
gweithgaredd corfforol ymarfer corff neu chwaraeon corfforol physical activity
rhoi cynnig ar trio (to) try