Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
gwaith gwrifoddol gwaith heb gyflog i helpu eraill fel arfer voluntary work
gwirfoddoli gwneud gwaith gwirfoddol (to) volunteer
hyfforddwr rhywun sy'n dysgu sgil i rywun arall; person sy'n hyfforddi trainer
diogelwch bod yn ddiogel safety
elusennau achosion da; ffurf luosog elusen charities
annog perswadio (to) encourage