Beth yw ffitrwydd?

Rhifyn 22 - Ffitrwydd
Beth yw ffitrwydd?

Beth yn union yw ffitrwydd?

Ydy gallu rhedeg yn bell iawn neu godi llawer o bwysau yn y gampfa'n golygu eich bod chi'n heini ac yn ffit? Nac ydy. Mae pum elfen i ffitrwydd, ac mae angen asesu'r pum elfen i weld beth yw lefel eich ffitrwydd:

 • Dygnwch eich calon a'ch ysgyfaint
 • Cryfder eich cyhyrau
 • Dygnwch eich cyhyrau
 • Cyfansoddiad eich corff
 • Hyblygrwydd

 

Dygnwch eich calon a'ch ysgyfaint

Beth yw ystyr hyn?

 • Gallu eich calon a'ch ysgyfaint i roi tanwydd i'r corff wrth ymarfer am gyfnod.

I wella dygnwch eich calon a'ch ysgyfaint:

 • Dewiswch weithgareddau sy'n codi curiad y galon yn ddiogel am gyfnod o amser.
 • Does dim rhaid i'r gweithgaredd fod yn egnïol dros ben i wella'r dygnwch.
 • Dechreuwch yn araf, a chynyddu'n raddol.

 

Cryfder eich cyhyrau

Beth yw ystyr hyn?

 • Gallu eich cyhyrau i ymdrechu yn erbyn rhywbeth pan fyddwch chi'n ymarfer.

I wella cryfder eich cyhyrau:

 • Dewiswch weithgareddau sy'n gwneud i'ch cyhyrau weithio'n galed.

 

Dygnwch eich cyhyrau

Beth yw ystyr hyn?

 • Gallu eich cyhyrau i ddal ati wrth ichi ymarfer heb ichi flino.

I wella dygnwch eich cyhyrau:

 • Dewiswch weithgareddau lle mae eich calon a'ch ysgyfaint weithio'n galed.

 

Cyfansoddiad eich corff

Beth yw ystyr hyn?

 • Faint o'r corff sy'n gyhyrau, braster, esgyrn ac ati. Efallai na fydd pwysau rhywun ar y glorian yn newid dros gyfnod o amser, ond dydy'r glorian ddim yn dangos faint o'r corff sy'n fraster, esgyrn ac ati.

I wella cyfansoddiad eich corff:

 • Dewiswch weithgareddau sy'n llosgi braster ac sy'n adeiladu'r cyhyrau.

 

Hyblygrwydd

Beth yw ystyr hyn?

 • Gallu eich cymalau i symud. Po fwyaf hyblyg yw eich cymalau, lleiaf tebygol rydych chi o gael anafiadau.

I wella cryfder eich cyhyrau:

 • Dewiswch weithgareddau sy'n gwneud i'ch cyhyrau ymestyn.