Edrychwch ar y lluniau hyn sy’n dangos pa mor sych oedd hi yn 1976.

Dyma gerdd sy’n disgrifio’r sefyllfa.

Joint.jpg

Sychder Mawr 1976

Os ydyn ni’n aml yn cwyno,

Bod Cymru’n lle glawog a llaith,

Eleni does dim sôn am gawod,

’Mond heulwen ers cyfnod reit faith.

 

Mae’r holl gronfeydd dŵr at eu hanner,

Tryweryn sydd felly, rwy’n siŵr.

Mae rhannau o’r pentref a gollwyd

Yn codi i’r golwg o’r dŵr.

 

Does dim hawl i fynd â dŵr gwerthfawr

I ddyfrio planhigion yr ardd.

A rhaid derbyn nawr bod ein car ni

Yn frwnt ac yn fudr, nid hardd.

 

Rhaid arllwys y dŵr golchi llestri

I gadw ein tŷ bach yn lân,

’Sdim gobaith cael bath dwfn fel arfer,

Ac anodd yw diffodd pob tân.

 

Mae maes yr Eisteddfod* yn llychlyd,

Fu ’rioed ’Steddfod sychach na hon.

Rwy’n ysu am weld y glaw eto,

Yn ’sgubo dros Gymru fel ton!

 

*Cafodd Eisteddfod Genedlaethol 1976 ei chynnal yn Aberteifi.