Rhifyn 48 - Perthynas Llundain â Chymru

PERTHYNAS LLUNDAIN Â CHYMRU yw thema’r rhifyn hwn. Ydych chi wedi bod i Lundain? Oedd y ddinas fawr yn debyg i Gymru o gwbl? Wel, dyma gyfle i wybod mwy am brifddinas Lloegr, i ystyried y cysylltiadau Cymreig ac i gymharu’r ddinas enfawr boblog â’n gwlad fach ni!!

change level
change level
change level