Addurniadau di-ri

Rhifyn 49 - Y Nadolig
Addurniadau di-ri
Emma Emma

Dw i’n methu credu’r peth! Mae’r ddynes drws nesa wedi mynd dros ben llestri. Mae hi wedi gosod MILOEDD o oleuadau llachar dros ei thŷ ac maen nhw’n fflachio … fflachio … fflachio drwy’r nos. Dw i’n methu cysgu!

Yohei Yohei

Paid â bod mor ddiflas! Mae’n Nadolig!

Emma Emma

Ydy, mae’n Nadolig ond dw i’n METHU CYSGU. Ac, yn ogystal â’r holl oleuadau ofnadwy, mae hi wedi rhoi dau ddyn eira mawr plastig, carw mawr plastig a Siôn Corn mawr plastig ar ganol y lawnt ac yn yr ardd gefn. AC … ar ben hynny mae hi wedi gosod metrau a metrau o dinsel trwchus sgleiniog o gwmpas y coed afalau yn yr ardd.

Yohei Yohei

Ond mae’n Nadolig!

Emma Emma

Dw i’n gwybod!!!! Ond pam mae angen yr holl bethau di-chwaeth yma drws nesa? Mae cywilydd arna i pan fydd fy ffrindiau ysgol i’n galw i ’ngweld i!

Yohei Yohei

Ond mae’n Nadolig!!!

Emma Emma

Wnei di stopio dweud, “Ond mae’n Nadolig!”? Dw i’n derbyn bod addurniadau a goleuadau’n gallu edrych yn neis iawn mewn rhai lleoedd – os ydyn nhw wedi eu gosod yn chwaethus – ond nid goleuadau a chymeriadau mawr plastig a metrau o dinsel a phethau di-chwaeth eraill yw’r Nadolig.

Yohei Yohei

Wel, beth yw’r Nadolig i ti, ’te?

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
mynd dros ben llestri mynd yn rhy bell, gwneud mwy nag sydd angen (to) go "over the top"
di-chwaeth heb fod yn hyfryd tacky
ar ben hynny yn ogystal â hynny in addition to that
mae cywilydd arna i dw i’n teimlo cywilydd (to) feel ashamed
yn chwaethus yn addas ac yn hyfryd tastefully