Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
difreintiedig heb fod yn freintiedig underpriviliged
anghenus mewn angen in need
Bechod! Dyna drueni! What a pity / shame!
ymgyrch gweithredu trefnus er mwyn ceisio cyflawni rhywbeth campaign