Dynion bach gwyrdd?

Rhifyn 15 - Rhyfedd
Dynion bach gwyrdd?

Ymwelwyr o blaned arall

Mae aliwns yn bwnc poblogaidd iawn. Gredech chi fod tua dau ddwsin o ffilmiau am aliwns wedi cael eu gwneud yn 2012? Pam y diddordeb? Wel, mae'n brofiad real iawn i rai pobl. Mae rhai pobl yn dweud eu bod nhw wedi gweld aliwns neu long ofod. Dyma un enghraifft a ddigwyddodd yng Nghymru yn ystod y 1970au:

Roedd plant ysgol gynradd Rhos-y-bol yn Ynys Môn yn cael gwers bêl-rwyd ar y buarth un diwrnod ym 1977. Edrychodd un o'r merched i fyny wrth iddi hi baratoi i sgorio ac, yn sydyn, gwelodd hi rywbeth yn symud ar draws yr awyr.

Yna, gwelodd y plant i gyd y peth rhyfedd yn hedfan. Aethon nhw i mewn i'r ystafell ddosbarth a gofynnodd yr athrawes iddyn nhw dynnu llun beth roedden nhw wedi'i weld - heb ddangos i'w gilydd pa fath o lun roedden nhw'n ei wneud. Yna, cymharodd pawb eu lluniau - roedd pob llun yn edrych yn debyg iawn i'w gilydd. Roedd pawb wedi gweld yr un peth ac roedd pawb wedi tynnu'r un llun.

ufodrawn.jpgBeth oedd yn y llun? Llong ofod yn yr awyr. Roedd gwaelod y llong yn fflat ac yn sgleiniog ac roedd y rhan uchaf fel siâp wy.

Roedd y stori yn y wasg a chafodd y digwyddiad lawer o sylw. Gan fod pawb wedi tynnu'r un llun, rhaid bod pawb wedi gweld yr un peth - llong ofod!

Ymwelwyr o dan y môr

Ond mae'r syniad o aliwns yn ymweld â ni o blaned arall wedi datblygu erbyn heddiw. Mae rhai'n credu bod aliwns yn byw yn y môr.

Mae dŵr yn gorchuddio 70% o'r blaned a does neb wedi archwilio 90% ohono. Tybed oes USOs neuUnidentified Submerged Objects o dan y môr?

Mae llawer o bobl wedi'u gweld nhw yn ôl y sôn. Ym mis Hydref, 1977, roedd llong danfor o'r enw Volga yn y môr a daeth 9 gwrthrych siâp disg i'w hamgylchynu. Roedden nhw yno am 18 munud. Yn ystod y cyfnod roedden nhw yno, doedd radio na system gyfathrebu'r llong danfor, na'r offer electronig, ddim yn gweithio'n iawn o gwbl. Gofynnodd capten y llong, Capten Tarantin, i'r criw wylio'r digwyddiad yn ofalus, tynnu lluniau a chofio'r digwyddiad oherwydd doedd e ddim eisiau i swyddogion yr Undeb Sofietaidd ei gyhuddo o fod yn feddw neu'n wallgof.

 Dro arall, pan oedd llong danfor o'r Unol Daleithiau'n dychwelyd i Virginia ar ôl bod yn y Môr  Canoldir am chwe mis, gwelodd rhai o'r criw wrthrych mawr, lliw oren llachar, siâp wy yn y dŵr. Newidiodd y llong danfor ei chyfeiriad a'i chyflymder sawl gwaith, ond roedd y gwrthrych oren yn dal yno. Pan oedd y gwrthrych ger y llong danfor, doedd y cwmpawd, y radar na'r offer radio ddim yn gweithio o gwbl. Yna, diflannodd y gwrthrych mor sydyn ag yr oedd e wedi ymddangos, ond roedd criw'r llong danfor wedi bod yn ei wylio am ryw awr a hanner. 

Oes rhywbeth yn arbennig am Ynys Môn?

Mae'n amlwg bod plant ysgol Rhos-y-bol wedi gweld rhywbeth rhyfedd yn yr awyr y diwrnod hwnnw ym 1977.  Nid un person yn unig welodd y gwrthrych, ond dosbarth cyfan o blant.  Nid yn unig hynny, ond mae rhai pobl wedi gweld golau rhyfedd yn codi allan o'r môr ger Ynys Môn, ac yn disgyn i mewn iddo hefyd. Mae hyn wedi digwydd sawl gwaith oddi ar Ynys Seiriol.

ynysmon_copy_500x369.jpg

Ym mis Ionawr 1974,  gwelodd nifer o bobl wrthrychau mawr yn codi o'r môr ger yr ynys. Mae rhai pobl wedi'u gweld nhw ers hynny hefyd. Felly, oes 'na rywbeth yn 'byw' yn y môr oddi ar arfordir Ynys Môn? Ydy'r aliwns wedi dod i'r ddaear ac wedi llwyddo i fyw o dan y dŵr?

Tybed?

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
Gredech chi? Fyddech chi’n credu? Would you believe?
gorchuddio yn gorwedd dros to cover
to cover edrych i mewn i to investigate
yn ôl y sôn mae’n debyg apparently
llong danfor llong sy’n teithio o dan y môr submarine
amgylchynu dod ac aros o gwmpas rhywbeth to surround
cyhuddo dweud bod rhywun wedi gwneud rhywbeth o’i le to accuse
gwallgof problem feddyliol, gair arall am ‘ynfyd’ mad
dro arall rhywbryd arall another time
gwrthrych rhywbeth object
cyfeiriad y ffordd roedd hi’n teithio direction
cwmpawd darn o offer i ddangos cyfeiriad compass