Idiomau 'brenin', 'coron'' a 'gwlad'

Rhifyn 16 - Brenhinoedd a Breninesau
Idiomau 'brenin', 'coron'' a 'gwlad'

Idiomau 'brenin', 'coron' a 'gwlad'

 

diwrnod i'r brenin = diwrnod o'r ysgol/gwaith

Ddoe, roedd yr ysgol ar gau oherwydd yr eira, felly cawson ni ddiwrnod i'r brenin.

 

Mae A yn frenin wrth B = mae A yn llawer, llawer gwell na B.

Mae esgidiau Dan yn wael ond maen nhw'n frenin wrth esgidiau Huw!

 

Y Goron Driphlyg = Triple crown

Gobeithio y bydd tîm rygbi Cymru'n ennill y Goron Driphlyg eleni, ond mae'n anodd curo Lloegr, yr Alban a'r Iwerddon.

 

i goroni'r cyfan = ar ben popeth arall,to cap it all

Mae gen i waith cartref Saesneg, Cymraeg a hanes heno, ac i goroni'r cyfan, mae prawf mathemateg yfory.

 

gwlad dramor (b) = gwlad wahanol i Gymru, dros y dŵr efallai

Hoffet ti weithio mewn gwlad dramor rywbryd?

 

llond gwlad = llond y lle

Roedd llond gwlado bobl yn y gêm.

 

gwlad y gân = disgrifiad o Gymru'n wlad lle mae pawb yn canu/hoffi cerddoriaeth

Wyt ti wedi clywed côr 'Only Boys aloud'? Maen nhw'n profi mai Cymru ywgwlad y gân.

 

cefn gwlad = ardal sydd ddim yn y dref neu'r ddinas (Sylwch: does dim angen 'y' cyn 'cefn gwlad')

Symudodd fy ffrind o Abertawe i gefn gwlad Ceredigion y llynedd.