Y Gwn

Ni chafodd Gwyn ei siomi.

Yn ôl ei arfer, cofiodd Siôn Corn am bopeth

o'r beic i'r Batman,

o'r gemau i'r gwn.

Un plastig gwyrdd

A'i fwledi rwber yn anelu'n farwol.

Y bychan pumlwydd, yn ei ddillad milwr

Yn ymosod yn ei grwcwd

a lladd ei chwaer, ei nain a'i daid.

Y tri yn gelain ger y goeden Nadolig

Ar ddydd Gŵyl Tangnefedd.

Briwiau ei rieni'n gwaedu dros lawr y gegin.

Cyn i bawb atgyfodi'n deulu dedwydd

I fwynhau'r twrci!

*******

Gwn metel Gwyn yn llonydd

A'r bwledi dur yn gorffwys

O barch i'r Dolig

Cyn deffro eto fory yn barod i ladd.

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
Yn ei grwcwd wedi plygu bent
Yn gelain yn gorff a corpse