Gwlad boeth mewn gemau oer

Rhifyn 24 - Chwaraeon Oer
Gwlad boeth mewn gemau oer

Oer ...

Caewch eich llygaid a meddyliwch am Gemau Olympaidd y Gaeaf. Beth rydych chi'n ei weld yn eich meddwl?

  • Sgiwyr mewn gwisgoedd lliwgar yn sgïo ar draws yr eira gwyn?
  • Bobsled yn teithio'n gyflym ar hyd cwrs sy'n troi ac yn troelli?

bodyimage.jpg

Mae'n siŵr eich bod chi'n dychmygu tipyn o rew ac eira yn y cefndir oherwydd mae'r Gemau hyn yn cael eu cynnal mewn gwledydd oer fel arfer. 

Y gwledydd sy'n oer iawn yn y gaeaf, fel Rwsia, Unol Daleithiau America, Norwy, Sweden a'r Swistir, sy'n gwneud yn dda yn y Gemau hyn fel arfer. Yn wir, Norwy yw'r wlad sydd wedi ennill y nifer fwyaf o fedalau - 303 o fedalau hyd yn hyn.

***

Poeth ...!

Nawr, caewch eich llygaid a meddyliwch am Jamaica. Beth rydych chi'n ei ddychmygu?

  • Traethau euraidd bendigedig?
  • Tywydd heulog, poeth?

summerimage.jpg

jamaicamap.jpg

Go brin eich bod chi wedi dychmygu eira ... neu bobl yn sglefrio ... neu bobl yn teithio mewn bobsled!

Ond yn 1988, daeth tîm o'r ynys fach hon ym Môr y Caribî i Calgary, Canada, i gystadlu yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf. Devon Harris, Dudley Stokes, Michael White a Nelson Stokes oedd eu henwau nhw. Doedden nhw ddim wedi cael llawer o ymarfer ar y gamp a doedd ganddyn nhw ddim bobsled hyd yn oed, ond roedden nhw'n benderfynol o wneud eu gorau glas. 

Daeth y pedwar dyn yn arwyr a chafodd ffilm ei gwneud amdanyn nhw - ffilm o'r enw Cool Runnings.

bobsleigh.jpg

Adolygiad o Cool Runnings

Mae'r ffilm Cool Runnings, sydd wedi ei chynhyrchu gan Jon Turteltaub, yn sôn am dîm o Jamaica yn cystadlu yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf yn Calgary, Canada, yn 1988. Y prif actorion yw Leon Robinson, Doug E. Doug, Rawle D. Lewis, Mailk Yoba, Raymond J. Barry a John Candy.

Yn y ffilm, mae pedwar dyn o Jamaica yn penderfynu cystadlu yn y gystadleuaeth bobsled yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf. Ar y dechrau, does ganddyn nhw ddim syniad beth yw bobsled - rhaid iddyn nhw edrych am wybodaeth mewn llyfrau. Maen nhw'n dechrau ymarfer drwy ddefnyddio hen gart ar hyd ffyrdd cul Jamaica ac maen nhw'n cael ambell ddamwain! Yna, maen nhw'n cyrraedd Calgary - heb sled! Maen nhw'n cael benthyg hen fobsled ac maen nhw'n ei lanhau, ei beintio a'i enwi'n Cool Runnings. Ar ôl ambell dro trwstan, maen nhw'n cystadlu yn y Gemau.

Mae hon yn ffilm dda iawn am nifer o resymau. Yn gyntaf, mae tipyn o hiwmor ynddi, e.e. wrth i un o'r tîm aros mewn rhewgell mewn fan hufen iâ er mwyn ceisio dod i arfer ag oerfel, neu wrth i'r tîm ymarfer symud gyda'i gilydd mewn bath (gan nad oes ganddyn nhw foblsed). Mae'r ddeialog yn ysgafn ac yn fywiog hefyd. 

Mae'r cymeriadau'n wahanol i'w gilydd. Mae Sanka, (Doug E. Doug), a'i wy lwcus, yn ddoniol. Mae Yul Brenner  (Mailk Yoba) yn gymeriad difrifol. Mae Derice (Leon Robinson) yn gymeriad penderfynol ac mae Junior (Rawle D. Lewis) yn gymeriad hoffus iawn. Fel mewn pob ffilm dda, mae tensiwn rhwng y cymeriadau hyn weithiau a rhwng un o'r cymeriadau a'i dad ac mae hyn yn gwneud y plot yn ddiddorol.

Mae'r ffilmio'n wych - mae'r golygfeydd o Jamaica ac o'r Gemau Olympaidd yn anhygoel - ac mae'r gerddoriaeth drwy gydol yn ffilm yn drawiadol. Mae'r gerddoriaeth reggae ar y dechrau yn creu naws arbennig ac mae'r band dur sy'n chwarae'n dawel yn y cefndir wrth i'r cystadleuwyr gystadlu yn y ras yn ein hatgoffa ni mai pobl o Jamaica sy'n cystadlu.

Cafodd y ffilm ei rhyddhau yn 1993 a bellach mae i'w gweld ar DVD neu ar y we. Mae'n werth ei gweld - yn enwedig gan fod Gemau Olympaidd y Gaeaf ar fin cael eu cynnal eleni.

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
troelli troi a throi to twist
euraidd lliw aur golden
go brin dydy hi ddim yn debygol hardly
ambell ddamwain damwain neu ddwy a few accidents
ambell dro trwstan rhai problemau neu ddigwyddiadau anffodus a few unfortunate incidents
dod i arfer â cyfarwyddo â, dod yn gyfarwydd â to get used to
difrifol ddim yn ddoniol serious
tensiwn tyndra tension
golygfeydd beth rydyn ni’n ei weld scenery
yn drawiadol mae’n creu argraff arnon ni striking
naws awyrgylch atmosphere