1976: cynnal ras yr Wyddfa am y tro cyntaf

Rhifyn 32 - Blynyddoedd yn gorffen â 6
1976: cynnal ras yr Wyddfa am y tro cyntaf

 

274153361_2daf7de244_o.jpg (1)Ras yr Wyddfa

Mae Ras yr Wyddfa’n enwog drwy'r byd. Mae’n dathlu 40 mlynedd eleni.

Ken Jones a gafodd y syniad o gynnal ras yn rhan o Garnifal Llanberis. Pan gafodd ei chynnal am y tro cyntaf, daeth 86 o bobl i gystadlu. Daeth y ras yn boblogaidd iawn, ac erbyn hyn, mae 500 o redwyr yn rhedeg y 10 milltir ar hyd Llwybr Llanberis i gopa’r Wyddfa ac yn ôl bob blwyddyn.

Mae llawer o redwyr o’r Eidal yn dod i Lanberis bob blwyddyn ers 1980, gan fod clwb rhedeg Llanberis wedi gefeillio â chlwb rhedeg Morbegno yn yr Eidal. Os edrychwch chi ar restr yr enillwyr ar wefan https://en.wikipedia.org/wiki/Snowdon_Race, fe welwch chi faner yr Eidal wrth ymyl enw’r enillwyr, o 1980 ymlaen.

Does dim llawer o ddamweiniau wedi digwydd yn y ras, drwy lwc. Mae mwy yn digwydd pan fydd y tywydd yn boeth, oherwydd bod rhai rhedwyr yn llewygu ac yn colli gormod o ddŵr o’r corff.

Mae dwy ras i ddynion a dwy i fenywod. Mae un ras o Lanberis i’r copa’n unig, a ras arall o Lanberis i’r copa ac yn ôl. Dyma’r recordiau ar hyn o bryd (2015).

BLWYDDYN

RAS

AMSER

RHEDWR

1985

Ras y Dynion

1:02:29

K Stuart

1993

Ras y Menywod

1:12:48

C Greenwood

1985

Ras y Dynion i’r Copa

39:47

R Bryson

1993

Ras y Menywod i’r Copa

47:07

C Greenwood

Mae S4C yn dangos uchafbwyntiau Ras yr Wyddfa bob blwyddyn.

2721706782_0267bd7409_o.jpg (1)