Gwaith gwahanol (2)

Rhifyn 50 - Rhyfedd o fyd
Gwaith gwahanol (2)

Darllenwch y testun hwn sy’n sôn am waith “gwahanol”. Mae teitl y swydd ar goll, ond beth yw’r swydd yn eich barn chi?

...........................................................................................................

£25,000 y flwyddyn (+ treuliau)

Dyma’r swydd i’r rhai ohonoch chi sy’n mwynhau dŵr, gweithio tu allan a chael hwyl.

Y gwaith

Byddwch chi’n gweithio i gwmni gwyliau rhyngwladol, yn teithio o gwmpas gwledydd o gwmpas Môr y Canoldir ac yn ymweld â gwestai a gwersylloedd gwyliau’r cwmni. Yno, byddwch chi’n gwirio bod y sleidiau dŵr yn hwyl ac yn ddiogel. I wneud hyn, bydd angen i chi fynd ar y sleidiau dŵr dro ar ôl tro i weld faint o ddŵr sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer pob reid, pa mor gyflym byddwch chi’n teithio i lawr y sleidiau a pha mor ddiogel ydyn nhw. Yn ogystal, bydd angen i chi ysgrifennu adroddiad ar eich canfyddiadau, yn enwedig os byddwch chi’n canfod unrhyw beryglon, a chyfarfod â staff hamdden y gwersylloedd / gwestai.

Manteision

Mae’r swydd yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer teithio, gweld y byd, gwneud ffrindiau newydd a chael hwyl a sbri yn eich gwaith.

Anfanteision

Byddwch chi’n treulio oriau lawer mewn meysydd awyr (yn enwedig os yw’r awyrennau’n hwyr) ac yn hedfan o le i le. Yn ogystal, gall y swydd fod yn ddiflas mewn tywydd oer a gwlyb.

Priodoleddau

Mae’r gallu i ddod ymlaen yn dda gyda phobl eraill yn hanfodol. Mae angen bod yn heini, yn fentrus ac yn ddi-ofn a rhaid, wrth gwrs, mwynhau mynd i lawr sleidiau dŵr!

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
dro ar ôl tro droeon, drosodd a throsodd time and time again
canfyddiadau yr hyn y byddwch chi'n ei ganfod findings
hanfodol rhywbeth mae'n rhaid ei gael essential