Chris Chris

Ces i brofiad rhyfedd iawn neithiwr.

Alex Alex

Wel? Paid jyst dechrau stori ac yna’i gadael hi.

Chris Chris

Fel mae rhai ohonoch chi’n gwybod, dw i’n byw yn Uppsala, Sweden, am flwyddyn achos mae Dad yn gweithio yma am 12 mis. Neithiwr, roeddwn i’n cerdded heibio i’r brifysgol tua 10 o’r gloch a dyma bobl yn dechrau sgrechian nerth eu pennau. Ces i fraw!

Alex Alex

Sgrechian? Pa fath o sgrechian?

Chris Chris

Pa fath o sgrechian? Wel dyna gwestiwn twp. Sgrechian ydy sgrechian! 

Miriam Miriam

Faint o bobl oedd yn sgrechian?

Chris Chris

Dw i ddim yn siŵr, ond roedd llawer ohonyn nhw.

Miriam Miriam

Pam roedden nhw’n sgrechian?

Chris Chris

Dw i ddim yn siŵr, ond edrychais i i fyny at adeilad y brifysgol ac roedd llawer ohonyn nhw wedi agor y ffenestri ac roedden nhw jyst yn sgrechian nerth eu pennau allan drwy’r ffenestri. Rhyfedd!

Klara Klara

Dw i’n gwybod pam maen nhw’n sgrechian.

Chris? Chris?

Pam?

Klara Klara

Bob nos, am ddeg o’r gloch, mae myfyrwyr yn Uppsala, Sweden yn agor y ffenestri neu maen nhw’n sefyll ar falconi neu ar y to ac yna maen nhw’n sgrechian. Dechreuodd hyn rai blynyddoedd yn ôl adeg arholiadau. Roedd y myfyrwyr yn teimlo o dan straen achos roedden nhw’n gweithio’n galed ar gyfer yr arholiadau ac felly penderfynon nhw sgrechian gyda’i gilydd.

Chris Chris

Dyna ni ’te, y tro nesa bydda i’n cael prawf neu arholiad yn yr ysgol, dw i’n gwybod beth fydda i’n ei wneud am ddeg o’r gloch y nos!

Miriam Miriam

Mae gen i well syniad. Beth am fynd i eistedd mewn ystafell sy’n llawn cŵn? Dyna beth mae myfyrwyr Prifysgol Dalhousie, Canada, yn ei wneud er mwyn lleihau tensiwn a straen!

Chris Chris

Wel, ie, efallai - mae hynny’n swnio’n dawel ac yn ymlaciol iawn, ond fy hun, mae’n well gen i’r syniad o ....

SGRECHIAN!!!!!!!!!!!!