Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
paragleidio camp lle mae darn o ganopi, fel parasiwt, yn cael ei gysylltu â chorff person fel ei fod yn gallu llithro'n llyfn drwy'r awyr ar ôl neidio o uchder, neu gael ei ollwng o uchder paragliding
barcuta camp lle mae person yn hedfan peiriant sy’n cynnwys ffrâm wedi ei gorchuddio â lliain, ond sydd heb injan; mae’r person yn hongian o’r peiriant hang-gliding
parafoduro camp lle mae person yn hedfan parasiwt sydd ag injan a phropelor paramotoring
oriau mân y bore yn gynnar iawn yn y bore the small hours (of the morning)
iwrts lluosog iwrt; ffrâm o bren a defnydd; cartref llwythi crwydrol Mongolia, Twrci a Siberia yurts