Beth ar y ddaear... ?

Rhifyn 60 - Ble hoffech chi fod?
Beth ar y ddaear... ?

Beth ar y ddaear?

Edrychwch ar y sioe sleidiau yma. Mae’n cynnwys gweithgareddau sy’n digwydd adeg y Nadolig mewn gwahanol leoedd o gwmpas y byd.

Pa fath o ddigwyddiadau ydyn nhw? Beth sy’n digwydd?

Ceisiwch ateb y cwestiwn ac yna ewch i’r adran Atebion.

Sleid 2 - Llun: https://www.cakezone.com/blog/10-awesome-christmas-traditions-around-world/xmas4 - © Cakezone

Sleid 3 - Llun: Chester Raft Race 2008Cen2s2s © Wikimedia Commons o dan drwydded Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Sleid 6 - Llun: Mari Lwyd - R.fiend © Wikimedia Commons o dan drwydded Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported