Ystadegau Tân

Rhifyn 11 - Tân
Ystadegau Tân

Tabl 1: Ble mae tanau'n dechrau mewn tai:

Lleoliad%
Y gegin 60
Y lolfa neu'r ystafell fwyta 13
Yr ystafell wely 7
Mannau eraill yn y tŷ 8
   
Cyfanswm yn y tŷ 89
Cyfanswm y tu allan i'r tŷ 11 (e.e. tân gwyllt, barbiciw, tanllwyth o dân)

Siart: Rhesymau pam nad yw larymau mwg yn gweithio

h1_chart1.jpg

Tabl: Achosion tanau:

h1_1.jpg

Achos%
Damweiniau wrth goginio 53
Offer trydanol 11
Llosgi bwriadol 7
Canhwyllau 7
Ysmygu a matsis 5
Offer gwresogi a thanau domestig 5
Plant yn chwarae â thân (nid matsis) 2
Achosion eraill 9

Siart cylch: Achosion tanau mewn ceginau

h1_chart3.jpg

Ffynhonnell: Fires in the Home: findings from the 2004/05 Survey of English Housing, Ystadegau Gwladol/National Statistics, Ionawr 2006, Hawlfraint y Goron.