Gwobrau Gwir Flas Cymru 2012-2013

Rhifyn 17 - Bwyd
Gwobrau Gwir Flas Cymru 2012-2013

Eleni, mae Gwobrau Bwyd a Diod Cymru y Gwir Flas yn eu hunfed flwyddyn ar ddeg ac mae pawb yn gwybod erbyn hyn bod yr enillwyr yn cynnig safon a blas arbennig.

Mae tua hanner cynhyrchwyr Cymru'n cymryd rhan yn y gwobrau ac mae ganddynt i gyd un peth yn gyffredin, sef eu brwdfrydedd a'u hymroddiad i gynhyrchu'r bwydydd a'r diodydd gorau.

Bob blwyddyn, mae'r gwobrau'n mynd yn fwy cystadleuol gan ddenu cynhyrchwyr a chynhyrchion newydd. Eleni, roedd andros o dasg yn wynebu'r beirniaid, sef dewis y gorau o dros 800 o eitemau mewn gwahanol gategorïau. Ym mhob categori roedd gwobr aur, arian ac efydd.

Dyma rai o'r enillwyr.

 

Brecon Carreg

Dŵr Llonydd Brecon Carreg

Daw dŵr Brecon Carreg o berfeddion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sy'n 520 milltir sgwâr o harddwch naturiol. Mae'r dŵr yn trylifo trwy haenau o galchfaen am 15 mlynedd, yn cael ei buro'n naturiol ac yn magu blas arbennig cyn cael ei botelu yn y tarddle ym mhentref Trap, ger Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin.

www.breconwater.co.uk

Ffôn: 01269 850175

 

Cwmni Caws Caerfyrddin Cyf

Carmarthenshire Blue

Yn ôl beirniaid y Gwir Flas, roedd 'blas cefn gwlad' i'w glywed yn y caws glas arbennig hwn. Mae'n gaws briwsionllyd ac iddo ansawdd da a gwythiennau glas. Mae'n hufennog, heb fod yn rhy gryf, ac iddo flas glân ac mae'n toddi yn y geg gan adael ôl-flas dymunol.

www.carmarthenshirecheese.co.uk

Ffôn: 01267 221168

cheese11.jpg

Conti's

Hufen Iâ Traddodiadol Conti's

Mae dylanwad Cymru a'r Eidal i'w weld ar yr hufen iâ hyfryd hwn. Mae llu mawr o bobl wedi mwynhau hufen iâ fanila traddodiadol Conti's ers iddyn nhw ddechrau ei wneud ymhell yn ôl, ym 1946. Penderfynodd beirniaid y Gwir Flas roi Gwobr Arian i'r hufen iâ hwn oherwydd ymroddiad y cwmni i gadw at y ryseitiau traddodiadol a gwneud defnydd da o gynhwysion gwreiddiol fel menyn, llaeth, hufen a siwgr. Gallwch glywed awgrym o flas y menyn ar yr hufen iâ a ddisgrifir fel un 'hufennog ond nid rhy felys'.

Ffôn: 01570 422223

icecream.jpg

Siop Fferm Cwm Cwmcerrig

Syrlwyn Cig Eidion

Mae Siop Fferm Cwmcerrig ar safle'r fferm lle mae'r gwartheg Henffordd sy'n rhoi'r cig blasus hwn yn cael eu magu. Mae anifeiliaid y ffarm yng Ngorslas, Llanelli yn cael y gofal gorau ac mae hynny'n cyfrannu at ansawdd arbennig a blas hyfryd y syrlwyn sydd wedi ennill Gwobr Aur. Mae'r cig yn cael ei drin a'i hongian ar y safle hefyd, sy'n lleihau'r milltiroedd bwyd. Yn ôl y beirniaid, roedd y syrlwyn yn 'ddarn delfrydol o gig eidion'.

www.cwmcerrigfarmshop.co.uk

Ffôn: 0126984405

 

Forte's Ice Cream

Fanila Clasurol

Bu teulu Forte'n gwneud hufen iâ ers tuag 85 o flynyddoedd. Onorio Forte oedd y cyntaf i ddatblygu'r rysâit deuluol tra oedd yn byw ym mryniau'r Eidal. Mae David, ei ŵyr, wedi cynnal y traddodiad ac, erbyn heddiw, mae Forte's yn fusnes llwyddiannus yn nhref lan môr brysur Llandudno. Mae rysáit hufen iâ fanila Onorio yn dal ei thir yn erbyn y cystadleuwyr ac fe enillodd Wobr Efydd am ei ansawdd hufennog, ei flas fanila ac am ddefnyddio cynhwysion syml yn effeithiol.

www.fortesicecream.co.uk

Ffôn: 01492 876739

 

Fferm Glasfryn

Canol Lwyn Porc wedi'i lenwi â Stwffin Porc a Garlleg a'i Lapio mewn Cig Moch Pen Llŷn

Mae fferm Glasfryn Fawr ger Pwllheli yn un o hen stadau Llŷn. Mae yng nghysgod triban yr Eifl ac ar lannau hardd Bae Ceredigion sy'n ardal enwog am fridiau anifeiliaid cynhenid. Dywedodd y beirniaid bod yr eitem hon yn 'hollol ddi-fai' ym mhob agwedd ar y blas a'r cynhyrchu ac roeddent yn llawn canmoliaeth i wreiddioldeb y cyflwyno - dyma gynnyrch y gall Siop Fferm Glasfryn ymfalchïo ynddo!

www.siop-glasfryn.com

Ffôn: 01766 810 044

 

Llaeth y Llan

Iogwrt

Mae'r iogwrt hufennog, moethus hwn yn ffrwyth blynyddoedd o waith yn perffeithio'r rysáit ar fferm Gareth Roberts yn Sir Ddinbych. Mae'r fferm yn swatio y tu allan i bentref Llannefydd, yn edrych i lawr tuag at lannau'r gogledd ac i fyny tuag at Fryniau Clwyd. Gwneir yr iogwrt probiotig â llaeth cyflawn gwartheg o Gymru ac mae'n ddelfrydol i'w ddefnyddio mewn ryseitiau neu gyda phwdinau.

www.villagedairy.co.uk

01745 540256

 

Welsh Venison Centre

Rag Cig Oen Cymru

Llwyddodd y rag pedwar asgwrn o gig oen Cymru i greu argraff ffafriol iawn ar y beirniaid. Roeddent wedi'u plesio â chyflwyniad proffesiynol y cig a'r gofal a gymerwyd gan y cigydd. Mae ceirw Canolfan Cig Carw Cymru yn cael crwydro'n rhydd ar borfeydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae'r staff yn talu sylw mawr i les yr anifeiliaid a hanes y cig - o'r ffridd i'r fforc. Wrth ei goginio, caiff y cig ei sesno ag ychydig o olew olewydd, halen a phupur i ychwanegu at y blas.

lamb.jpg

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
cynhyrchwyr y bobl sy'n cynhyrchu producers
brwdfrydedd eisiau gwneud rhywbeth enthusiasm
ymroddiad gweithio'n galed devotion
tarddle ble mae rhywbeth yn dechrau source
hufennog llawn hufen creamy
syrlwyn rhan o gig eidion sirloin
triban tri phigyn three peaks
cynhenid naturiol natural
ffridd tir pori mynyddig mountain pasture
sesno ychwanegu rhywbeth at fwyd i ychwanegu blas to season