Ffarwelio

Rhifyn 2 - Dathlu
Ffarwelio

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
chwyrligwgan tegan sy'n troi a throi'n gyflym whirligig
trysori gofalu am rywbeth fel petae'n drysor to treasure
cennin Pedr daffodil, blodyn cenedlaethol Cymru daffodil