Rhifyn 2 - Dathlu

Croeso i rifyn y Nadolig o ‘Gweiddi’. DATHLU ydy thema’r rhifyn hwn, a dydy o ddim gwahaniaeth beth ydy eich oed nac o ba wlad rydych chi’n dod - mae pawb yn hoffi dathlu!

Ydy, mae’r Nadolig yn ddathliad, ond mae llawer mwy o bethau i’w dathlu – fel diwedd tymor yr ysgol neu ben-blwydd... Gobeithio y byddwch yn mwynhau’r rhifyn hwn o ‘Gweiddi’ cystal ag y byddwch yn mwynhau eich Nadolig!

change level
change level
change level