Pen-blwydd hapus!

Rhifyn 2 - Dathlu
Pen-blwydd hapus!

Ydy, mae'r ffordd o ddweud pen-blwydd hapus yn amrywio o wlad i wlad! Mae traddodiadau dathlu pen-blwydd yn amrywio hefyd. Dyma sut mae'r bobl ifanc yma'n dathlu pen-blwydd yn eu gwlad nhw:

flag_vietnam.jpg Fietnam "Mae pen-blwydd pawb yn cael ei ddathlu ar ddiwrnod cynta'r flwyddyn.Tet rydyn ni'n galw'r diwrnod hwnnw. Mae'r oedolion yn llongyfarch y plant am fod flwyddyn yn hŷn ac yn rhoi amlenni coch i ni yn cynnwys arian lwcus neu 'li xi'."

flag_arg.jpg Yr Ariannin "Pan mae'r merched yn cyrraedd pymtheg oed maen nhw'n cael parti enfawr ac yn dawnsio'r waltz gyda'u tadau a bechgyn eraill."

pen_3.jpgflag_brasil.jpg Brasil "Tynnu clust bymtheg gwaith fyddwn ni'n wneud, ac mae'n brifo! Rydyn ni'n rhoi darn cyntaf y gacen pen-blwydd i'n ffrind gorau, ran amlaf mam neu dad, ac mae'r merched yn dawnsio'r waltz bymtheg gwaith gan ddechrau gyda'u tad a'u taid."

flag_canada.jpg Canada "Yn Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick a Newfoundland mae trwyn yr un sy'n cael ei ben-blwydd yn cael ei iro i roi lwc dda iddo. Mae iro'r trwyn yn ei wneud yn rhy llithrig i lwc ddrwg gael gafael arno."

flag_china.jpg Tsieina "Fel pawb arall cefais nŵdls i ginio i roi bywyd hir i mi!"

flag_den.jpg Denmarc "Mae fel Nadolig yma oherwydd mae'r anrhegion yn cael eu rhoi wrth droed y gwely tra rydyn ni'n cysgu. Hefyd, mae baner yn chwifio y tu allan i'r tŷ i ddangos bod rhywun yn cael ei ben-blwydd yno."

flag_ger.jpg Yr Almaen "Rydw i'n gobeithio y bydda i wedi priodi cyn bod yn dri deg oed. Os na fydda i bydd yn rhaid i mi sgubo grisiau neuadd y dref! Bydd fy ffrindiau yn taflu sbwriel ar y grisiau a bydd yn rhaid i mi ei sgubo."

flag_den (1).jpg Yr Iseldiroedd "Mae pen-blwyddi arbennig fel  5, 10, 15, 20, 21 yn cael eu galw'n 'flynyddoedd y goron'. Mae'r plentyn yn cael anrheg mawr ac mae ei gadair wrth y bwrdd yn cael ei addurno gyda blodau a balŵns."

flag_israel.jpg Israel "Pan oeddwn yn fach roeddwn yn cael fy rhoi mewn cadair a honno'n cael ei chodi i fyny nifer o weithiau i gyd-fynd â'm hoed. Mae hyn yn digwydd yn Latfia a Lithuania hefyd."

flag_jam.jpg Jamaica "Caiff blawd ei daflu dros yr un sy'n dathlu ei ben-blwydd ac mae pawb yn dawnsio i gerddoriaeth reggae."

flag_nkorea.jpg Corea "Ar ben-blwydd cyntaf babi mae'r teulu'n cael parti mawr. Ar y bwrdd bydd bwyd a phedair eitem - pensil, pren mesur, edau ac arian. Mae'r babi'n dewis un eitem i ragweld ei ddyfodol - disgybl ardderchog, da gyda'i ddwylo, bywyd hir neu gyfoeth."

flag_mexico.jpg Mecsico "Rydyn ni'n malu piñatas. Mae'r piñata yn cael ei wneud o papier mâché ar ffurf anifail ac yn cael ei lenwi gyda phethau da. Mae'r un sy'n cael ei ben-blwydd yn gwisgo mwgwd ac yn taro'r piñata nes iddo gracio ac agor. Bydd pawb yn rhannu'r danteithion. Yn Panama bydd y piñatas ar ffurf cymeriadau neu'n cyd-fynd â thema'r parti."

flag_russia.jpg Rwsia "Pastai pen-blwydd fyddwn ni'n ei chael yma, nid cacen. Bydd enw'r un sy'n dathlu ei ben-blwydd yn cael ei gerfio ar y crystyn."

flag_safrica.jpg De Affrica "Pan fydda i'n un ar hugain byddaf yn cael allwedd papur, ffoil, aur neu arian gan fy rhieni fel arwydd fy mod i'n barod i agor y drws i'm dyfodol."

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
rhagweld dweud beth fydd yn digwydd yn y dyfodol predict
iro rhoi saim ar rywbeth to grease
danteithion pethau blasus delicious things