Gwaith gwahanol

Rhifyn 21 - Gwahanol
Gwaith gwahanol

Darllenwch yr e-bost yma ac yna dyfalwch beth yn union yw'r swydd - swyddog blasu beth?

email_628x726.jpg

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
treulio defnyddio amser to spend (time)
cyfweliad sesiwn o ateb cwestiynau a thrafod er mwyn gweld ydy person yn addas ar gyfer swydd interview
hylendid glendid, glanweithdra hygiene
rhewgell cwpwrdd mawr ar gyfer rhewi pethau deep freeze
offer y pethau sy’n cael eu defnyddio tools