Cynhron am byth!

Rhifyn 23 - Doctor! Doctor!
Cynhron am byth!

Pan fyddi di'n bwyta a bwyta a bwyta beth fydd dy fam yn ei ddweud? Fydd hi'n dweud rhywbeth fel, 'Oes gen ti gynhron?' neu 'Have you got worms?' Ie, 'worms' neu 'maggots' ydy 'cynhron' ac maen nhw'n hen bethau bach sy'n bwyta trwy'r amser! Sut fyddech chi'n hoffi pe bai rhywun yn eu rhoi ar eich corff ac yn ei fwyta? Gwyliwch y fideo i weld beth fyddai'n digwydd!

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/maggot-medicine