Mae Jo’n siarad ar-lein. Yn sydyn, mae’n cael neges.

 

 

Sean

Haia, Jo. 

Jo

Pwy wyt ti?

Sean

Sean  – dw i’n ffrind i Ben.

Wyt ti eisiau siarad?

Jo

Ond dw i ddim yn dy nabod di.

Sean

Dw i’n ffrind i Ben. Wyt ti’n ffansïo sgwrs?

Jo

Pam lai?

Sean

Wel, dweda rywbeth amdanat ti dy hun.

Jo

Beth wyt ti eisiau gwybod amdana i?

Sean

Unrhyw beth.

Jo

Dw i’n 15 oed, dw i’n byw yn Abermawr.

Sean

Dw i’n gwybod dy fod ti’n 15 oed a dy fod ti’n byw yn Abermawr – dw i’n ffrind i Ben, cofio?

Jo

O!

Sean

Dweda rywbeth arall.

Jo

Wel, dw i wrth fy modd gyda chwaraeon – nofio yn arbennig. Dw i’n nofio yn y pwll nofio bob bore dydd Sadwrn. Dw i’n mwynhau mynd allan gyda ffrindiau.

Sean

I ble?

Jo

Gorfod mynd, sori ...

***
Sean

O’r diwedd, rwyt ti ’nôl ar-lein.

Jo

Sori – Mam!!!

Sean

Problem?

Jo

Dw i ddim i fod i siarad ar-lein – ac roedd hi’n dod i mewn i’r ystafell. Doeddwn i ddim eisiau iddi hi weld beth roeddwn i’n wneud.

Sean

Beth ddigwyddodd?

Jo

Dim byd.  Wnes i glicio ar yr X ar y sgrin ar unwaith ac yna roedd hi’n gallu gweld fy ngwaith cartref i ar y sgrin. Popeth yn iawn.

Sean

Mamau!

Jo

Ie wir. Maen nhw’n gallu bod yn niwsans weithiau.

Sean

Cytuno’n llwyr. Mae ffrindiau’n well. Dw i’n hoffi’r llun proffil ar dy dudalen di.

Jo

Diolch.

Sean

Pwy ydy’r ferch gyda’r gwallt golau?

Jo

Erin, fy ffrind gorau. Pam wyt ti eisiau gwybod amdani hi? Wyt ti’n ei ffansïo hi?

Sean

Hei – dw i’n siarad gyda ti nawr – nid Erin. 

Jo

O!

Sean

Iawn, dw i eisiau gwybod mwy amdanat ti.

Jo

Pam?

Sean

Wel, hoffwn i fod yn ffrind i ti.

Jo

O!?!?

Sean

Hoffwn i ddod i wybod mwy amdanat ti. Beth wyt ti’n hoffi bwyta, er enghraifft?

Jo

Siocled! Dw i wrth fy modd gyda siocled – siocled tywyll, siocled gwyn, siocled llaeth – unrhyw fath o siocled.

Sean

Iawn, beth ydy dy gyfeiriad ti?

Jo

Dw i ddim i fod i roi fy nghyfeiriad i ar y we – mae Mam wedi dweud sawl gwaith. 

Sean

Mamau eto!!! Dw i’n ffrind i Ben, cofio? Felly, dim problem!

Jo

O, iawn – os wyt ti’n ffrind i Ben.  Pam wyt ti eisiau gwybod beth bynnag?

Sean

Rwyt ti’n hoffi siocledi – efallai galla i anfon anrheg fach i ti.

Jo

Pa fath o anrheg?

Sean

Cei di weld - os wnei di roi dy gyfeiriad i mi.

Jo

Pam lai? Rwyt ti’n ffrind i Ben on’d wyt ti? 10 Ffordd y Bryn, Llanaber.

Sean

Grêt. Bydd rhywbeth yn y post i ti yfory.

Jo

Ond pam wyt ti’n mynd i anfon anrheg ata i? Dim ond newydd ddechrau siarad ydyn ni.

Sean

Gwir – ond dw i’n gobeithio byddwn ni’n dod yn ffrindiau da. Beth amdani?

Jo

Pam lai? Beth amdanat ti ‘te? Faint ydy dy oed ti?

Sean

16.

Jo

Wyt ti’n mynd i’r ysgol?

Sean

Ydw – fel ti.

Jo

Beth wyt ti’n hoffi?

Sean

Dw i’n hoffi nofio hefyd. A dw i’n hoffi mynd ma’s gyda ffrindiau – fel ti. 

Jo

I ble wyt ti’n hoffi mynd?

Sean

I’r sinema … i’r ganolfan bowlio deg …

Jo

Dyna ryfedd – dw i’n hoffi mynd i’r lleoedd yna hefyd.

Sean

Hei, dw i newydd gael syniad.

Jo

O?

Sean

Beth am gwrdd nos Sadwrn?