Irfan Irfan

Dw i mor siomedig a dw i mor flin! Dw i byth yn mynd i brynu ar y we eto!

Siwan Siwan

Pam? Beth sy’n bod?

Irfan Irfan

Mae fy mhen-blwydd i mewn chwe wythnos ac felly gofynnais i i Dad brynu beic newydd i fi ar y we.  Roedd e’n costio £100 + £8 ar gyfer cludiant ac roedd e’n edrych yn fargen. Doedd Dad ddim yn hapus i wario cymaint o arian ar y we ond perswadiais i fe. Prynodd e’r beic.

Y bore ’ma, daeth y postman ag amlen fawr i fi. Agorais i’r amlen a ches i siom ofnadwy!!!  Model o’r beic roeddwn i ei eisiau oedd yn yr amlen – dw i wedi cael model bach, nid y beic ei hun!

Siwan Siwan

Dw i ddim yn deall.

Irfan Irfan

Sgam oedd e! Talodd Dad am feic go iawn (roedden ni’n meddwl), ond model bach o feic sydd wedi cyrraedd – nid y beic go iawn.

Siwan Siwan

Rhaid dy fod ti’n grac.

Irfan Irfan

Dw i mor siomedig ac mae Dad yn wyllt gacwn.

Sofia Sofia

Dw i'n gwybod sut wyt ti’n teimlo!   Mae gen i freichled arian ac mae’n bosib prynu swyn dlysau arian i’w rhoi arni hi. Mae’r rhain yn ddrud iawn yn y siopau lleol ond gwelais i’r swyn dlysau ar wefan. Edrychais i’n ofalus ar y lluniau ar y we a’u cymharu nhw gyda’r lluniau yng nghatalog y cwmni ac roedden nhw’n edrych yn union yr un fath ond yn llawer rhatach. Felly dewisais i ddau am hanner y pris arferol. Talodd Mam gyda’i cherdyn banc.

Irfan Irfan

Beth ddigwyddodd?

Sofia Sofia

Cyrhaeddodd y swyn dlysau ac roedden nhw’n edrych yn union fel y rhai yn y catalog. Ond rhai ffug ydyn nhw. Maen nhw wedi eu gwneud o fetel rhad wedi eu peintio’n lliw arian. Mae’r paent yn dod i ffwrdd pan dw i’n eu gwisgo nhw. Mae un ohonyn nhw wedi torri’n hanner hefyd.

Irfan Irfan

Mae hynna’n debyg i  fy mhroblem i.

Siwan Siwan

Ydy. Beth wyt ti’n mynd i wneud nawr?

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
yn flin yn ddig, yn grac angry
cludiant postio postage
yn wyllt gacwn yn flin / yn grac iawn, iawn really angry
breichled gemwaith i’w wisgo am eich braich bracelet
swyn dlysau tlysau bach i’w rhoi ar freichled charms
yn union yr un fath yr un peth yn union â exactly the same as
arferol fel arfer usual
ffug nid y peth go iawn fake, false