Cyfandir o hanes

Rhifyn 42 - Erthygl 50
Cyfandir o hanes

Hanes yr Undeb Ewropeaidd

Y prif reswm dros sefydlu undeb rhwng gwledydd Ewrop oedd yr holl ryfeloedd a fu, o'r Rhyfel Byd Cyntaf i'r Ail Ryfel Byd.

Sylweddolwyd bod creu undeb rhyngwladol, gan gydweithio mewn heddwch, yn fwy llesol i'r gwahanol wledydd.

Felly, ar Ionawr 1af, 1958, daeth 6 gwlad yn rhan o undeb a alwyd, ar y pryd, yn Gymuned Economaidd Ewropeaidd.  Y chwe gwlad oedd:

Ffrainc, Yr Eidal, Yr Almaen, Lwcsembwrg, Gwlad Belg, ac Yr Iseldiroedd.

Ar ôl cael ei gwrthod sawl gwaith yn ystod y 1960au, cafodd Prydain ymuno ym 1973.

Ym 1985, cytunwyd mai’r dôn ddi-air 'Ode To Joy', gan Beethoven, fyddai'r anthem ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd.