Rhifyn 42 - Erthygl 50

Mae’r rhifyn hwn yn edrych ar beth yw Erthygl 50 a beth yw goblygiadau ei thanio i ynysoedd Prydain wrth baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd.

change level
change level
change level