Rhifyn 47 - Y Cyfryngau Cymdeithasol

Y CYFRYNGAU CYMDEITHASOL yw thema’r rhifyn hwn. Trydar … apiau … Facebook … Instagram … Snapchat! Ydych chi eisiau gwybod mwy am y cyfryngau hyn ac am faterion eraill sy’n ymwneud â’r cyfryngau cymdeithasol? Wel, darllenwch ymlaen …

change level
change level
change level