Edrychwch ar y clip fideo yma. Mae’n dangos gŵyl arbennig iawn sy’n digwydd yn Looe Key Reef, Florida.

https://www.youtube.com/watch?v=0LFv7ra7zQs

Pa fath o ŵyl sy’n cael ei dangos yn y clip?

Beth sy’n digwydd yn ystod yr ŵyl yma?

  • Chwiliwch am gliwiau.
  • Gwrandewch ar y gerddoriaeth.
  • Sylwch ar yr offerynnau.
  • Sylwch ar ddillad y bobl.
  • Sylwch ar y lleoliad.

Pam mae’r ŵyl yn cael ei chynnal?

Gwyliwch eto er mwyn ceisio cael yr atebion i’r cwestiynau uchod.