Crwydro yn yr Ogofâu

Rhifyn 59 - Ffenomenau naturiol
Crwydro yn yr Ogofâu

Edrychwch ar y sioe sleidiau hon o ogofâu Dan yr Ogof, yng Nghwm Tawe. Heb edrych ar y tasgau, ceisiwch feddwl am deitl i bob sleid.

Sleid 1: Cafwyd y llun oddi ar wefan Dan yr Ogof

Sleid 2: Cafwyd y llun oddi ar wefan Dan yr Ogof

Sleid 3: Cafwyd y llun oddi ar wefan Dan yr Ogof

Sleid 4: Cafwyd y llun oddi ar wefan Dan yr Ogof

Sleid 5: Cafwyd y llun oddi ar wefan Dan yr Ogof