Ydych chi'n gwneud digon?

Rhifyn 8 - Chwaraeon
Ydych chi'n gwneud digon?

Ydy pobl Cymru'n gwneud digon o weithgarwch corfforol bob dydd?

Darllenwch ran o arolwg gan Lywodraeth Cymru.

Gweithgarwch Corfforol

Mae canllawiau'r Adran Iechyd yn argymell ar hyn o bryd bod oedolion yn gwneud o leiaf 30 munud o weithgarwch corfforol sydd yn gymedrol o ddwys o leiaf, ar bump neu fwy o ddiwrnodau'r wythnos.

Gofynnodd yr arolwg i oedolion ar ba ddiwrnodau yn yr wythnos flaenorol yr oeddent wedi gwneud o leiaf 30 munud o ymarfer corff neu weithgarwch corfforol ysgafn, cymedrol neu egnïol. Mae blociau o weithgarwch sy'n parhau am fwy na 10 munud, ar yr un diwrnod, yn cyfrif tuag at y 30 munud llawn.

Gofynnwyd i ymatebwyr gynnwys gweithgarwch corfforol sy'n rhan o'u swydd. Dyma enghreifftiau o'r gwahanol fathau o weithgarwch:

• gweithgarwch ysgafn - gwaith tŷ neu golff

• gweithgarwch cymedrol - garddio trwm neu gerdded yn gyflym

• gweithgarwch egnïol - rhedeg neu aerobeg.

Ffigur 4h: Y ganran a ddywedodd eu bod wedi cwrdd â chanllawiau gweithgaredd
corfforol yn ystod yr wythnos flaenorol, yn ôl oedran a rhyw.

h1_1 (1).jpg

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
arolwg proses o ganfod gwybodaeth / adroddiad ar ôl dod o hyd i’r wybodaeth survey
canllawiau syniadau sy’n awgrymu ffordd o weithredu guidelines
argymell ceisio perswadio to recommend
cymedrol o ddwys gweddol ddwys moderately intense
blaenorol cynt previous
egnïol defnyddio llawer o egni energetic
ymatebwyr y bobl oedd yn ymateb respondents