Aberfan a'r Pibydd Brith

Rhifyn 10 - Dan y ddaear
Aberfan a'r Pibydd Brith

Aberfan

h1_1 (2).jpg

I Hamelin erstalwm

Os yw'r hen stori'n ffaith,

Fe ddaeth rhyw bibydd rhyfedd

Yn gwisgo mantell fraith.

 

A'r pibydd creulon hwnnw

A aeth â'r plant i gyd

A'u cloi, yn ôl yr hanes,

O fewn y mynydd mud.

 

A Hamelin oedd ddistaw

A'r holl gartrefi'n brudd,

A mawr fu'r galar yno

Tros lawer nos a dydd.

 

Distawodd chwerthin llawen

Y plant wrth chwarae 'nghyd,

Pob tegan bach yn segur,

A sŵn pob troed yn fud.

 

Trist iawn fu hanes colli

Y plant diniwed, gwan -

Yn Hamelin erstalwm,

Heddiw yn Aber-fan.

T Llew Jones

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
erstalwm amser maith yn ôl a long time ago
pibydd rhywun sy'n chwarae pîb sef math o ffliwt piper
mantell clogyn cloak
brith / braith lliwgar colourful
mud heb fod yn gallu siarad mute
prudd trist iawn sombre
galar y teimlad sy'n dod ar ôl i rywun annwyl farw grief / mourning
segur heb fod yn gwneud dim idle
diniwed heb fod yn gwneud niwed i neb; da harmless