Gwlad yn Ne Americayw Chile. Mae hi'n wlad gyfoethog o ran mwynau, yn enwedig copr. Daeth y Sbaenwyr i goncro'r wlad yn yr 16 G a chyn hynny'r Inca oedd yn c3_1.jpgrheoli'r wlad.

Mae'n wlad amrywiol iawn o ran hinsawdd, gydag ardaloedd o anialwch poeth ac ardaloedd eraill sy'n fynyddig ac oer.

Mae ganddi boblogaeth o tua 17,000,000 a'i phrif iaith yw Sbaeneg.

Sebastián Piñeraoedd yr arlywydd pan ddigwyddodd damwain gloddio yn y wlad. Roedd e'n bresennol yn ystod cyfnod achub y mwynwyr ac yn sefyll yng Ngwersyll Gobaith gyda'r teuluoedd yn disgwyl i gyfarch pob un o'r 33 wrth iddynt ddod yn rhydd. Gwersyll Gobaith oedd yr enw a roddwyd ar y lle roedd y teuluoedd yn cysgu wrth aros am eu perthnasau. Doedd dim byd i'w wneud yn y lle hwn ond aros a gobeithio.

Gwasgwch ar y swigod i ddarganfod mwy am hanes y '33'.

  • Roedd 33 o ddynion yn gaeth o dan y ddaear am 69 o ddiwrnodau.
  • Cafon nhw eu hachub ar y 13 o Hydref 2010.
  • Anfonon nhw neges i'w teuluoedd yn dweud eu bod nhw'n iawn.
  • Roedd un dyn, Omar Reygadas, yn daid i 14 o blant. Ef oedd yr ail ddyn ar bymtheg i gael ei achub. c3_2 (1).jpg
  • Cafodd un dyn, Samuel Avalos, ei achub gan ei frawd yng nghyfraith.
  • Dywedodd Barck Obama, arlwywydd yr Unol Daleithiau ar y pryd, fod "undeb a phenderfynoldeb pobl Chile yn ysbrydoliaeth i'r byd i gyd".
  • Enw'r gawell a ddefnyddiwyd i godi'r mwynwyr o'r ddaear oedd 'Fénix 2'
  • Luis Uruza oedd enw'r mwynwr olaf i gael ei achub ac ef oedd y prif weithiwr yno. Pan gyrraehddodd yr wyneb, cyfarchodd Arlywydd Chile ef, drwy ddweud "que buen jefe" sy'n cyfieithu i "Am fós da!"