Tân mewn tŷ

Rhifyn 11 - Tân
Tân mewn tŷ

Mae Heddlu De Cymru yn dweud bod pedwar o bobl wedi cael eu hachub o dân mewn tŷ ym mhentref Glandŵr.

Cafodd y teulu eu hachub o'r digwyddiad yn Heol-y-Parc. Roedd dyn 43 oed, menyw 40 oed, bachgen 13 oed a merch 11 oed yn y tŷ ar y pryd.

Galwodd y cymdogion am help amser cinio dydd Sadwrn ac roedd y ffenestri yn ddu ac yn boeth pan gyrhaeddodd yr heddlu am 1.15pm.

Daeth injans tân o Abertawe a Phen-y-bont i'r digwyddiad. Cymerodd hi dros awr i ddiffodd y tân. Aeth y dynion tân i mewn i'r tŷ ac achub y teulu. Maen nhw'n meddwl bod y tân wedi dechrau yn y gegin.

Mae'r teulu yn yr ysbyty ond does neb mewn cyflwr difrifol. Dydy'r heddlu ddim yn meddwl bod y tân yn un amheus.  

Achosion tanau mewn ceginau

h1_chart1.jpg

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
digwyddiad rhywbeth sy’n digwydd event
cymdogion pobl sy’n byw drws nesaf neighbours
diffodd stopio tân put out, extinguish
cyflwr difrifol cyflwr ofnadwy serious condition
serious condition ddim yn iawn, wedi'i wneud yn fwriadol suspicious