Esperanto: Dysgu ar lein

Rhifyn 14 - Cyfathrebu
Esperanto: Dysgu ar lein

Jambo ydw i ac rydw i'n gallu siarad ac ysgrifennu Esperanto! Dyma'r iaith i bawb yn y byd!

esperanto_1.jpg

Mae Esperanto yn iaith NIWTRAL.

Mae'n perthyn i bob gwlad HAWDD.

Fe fedri di ei dysgu yn gyflym LLAWN HWYL.

Fe fyddi di'n gallu cyfathrebu gyda phobl o bob man yn y byd.

 

Dilyna fi i weld pa mor hawdd ydy hi!

 

Mae pob enw yn gorffen gyda 'o'

birdo  - aderyn

domo  - tŷ

hundo  - ci

 

I wneud enw lluosog mae'n syml! Dim ond ychwanegu 'j'

Amikoj  - ffrindiau

Arboj  - coed

Libroj  - llyfrau

 

Mae pob ansoddair yn gorffen gyda 'a'

Varma -cynnes

Sana - iach

Granda - mawr

 

I greu ansoddair croes ei ystyr y cwbl sy'n rhaid ei wneud ydy rhoi 'mal' o'i flaen

Alta = tal >Malalta - byr

Bela = tlws/del > Malbela - hyll

Nova = newydd > Malnova - hen

 

Mae pob berf yn gorffen gyda 'i'

Doni - rhoi

Vidi - gweld

Havi - cael

 

Tyrd gyda fi i gyfarfod â phobl sy'n siarad Esperanto.

Rachel Perusse, Gatineau, Quebec Rachel Perusse, Gatineau, Quebec

Roedd fy hen ewythr yn arbenigwr ar Esperanto ac rydw innau wrth fy modd gydag ieithoedd. Yn y coleg fe wnes i astudio Rwsieg ac rydw i'n gallu siarad Almaeneg, Ffrangeg ac Eidaleg. Mae Esperanto yn llawer mwy syml na'r un o'r rheiny.

David Kebble, Birmingham David Kebble, Birmingham

Os oes arnoch eisiau teithio'r byd a siarad gyda phobl yn gyfartal dylech ddysgu Esperanto.

Matthew, Paris Matthew, Paris

Mewn byd ble mae gwledydd yn dal i ffraeo efallai y byddai un iaith yn ein huno.

Phillippo, Rhufain Phillippo, Rhufain

Mae mwy na 2,000 o bobl yn siarad Esperanto ym Mhrydain a rhwng 500,000 a dwy filiwn yn y byd. Felly, mae'n rhaid bod rhyw werth iddo.

Jo Bowen, Burton Jo Bowen, Burton

Rydw i'n dysgu Esperanto mewn ysgol gynradd yn Lloegr. Mae'n rhoi dechrau gwych ar ddysgu iaith i'r disgyblion oherwydd mae'n hawdd ac mae'n rhoi hyder iddyn nhw. Maen nhw'n cael y teimlad o 'Rydw i'n gallu gwneud hyn'.

YMATEB RHIANT I'R DUDALEN AR Y WE

c1_2 (1).jpgLol i gyd! Duw a'n helpo os byddant yn dechrau dysgu Esperanto yn ein hysgolion. Dydy'r iaith ddim yn perthyn i unrhyw wlad felly does dim diwylliant yn perthyn iddi, dim llyfrau na hanes. Gwastraff amser yw ei dysgu. Byddai dysgu iaith dramor ychwanegol fel Sbaeneg neu Almaeneg yn llawer mwy o werth. Neu beth am ddysgu siarad ac ysgrifennu Cymraeg a Saesneg yn gywir yn lle chwarae o gwmpas gydag iaith ffug?

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
enw lluosog mwy nag un plural noun
ansoddair gair i ddisgrifio adjective