Rhifyn 14 - Cyfathrebu

Croeso i rifyn newydd o Gweiddi – y cylchgrawn ar-lein i bobl ifanc. Dyma ni yn y mis byr yn barod - mis Chwefror. Thema'r rhifyn hwn yw CYFATHREBU. Mae'n siwr bod digon yma at ddant pawb oherwydd maw pob un ohonom yn cyfathrebu mewn rhyw fodd. Oes gennych chi feddwl mawr o'ch ffôn? Sicrhewch eich bod yn gofalu amdano gyda'n taflen wybodaeth ni. Beth am ddysgu iaith newydd, yr iaith i bawb, Esperanto? Sut oedden nhw'n cyfathrebu ers stalwm? A sut bydd iaith y deillion, Braille yn addasu gyda'r oes dechnolegol yn newid? Cewch yr holl atebion yn y rhifyn gorlawn hwn!

change level
change level
change level