Rhwydweithiau Cymdeithasol

Rhifyn 14 - Cyfathrebu
Rhwydweithiau Cymdeithasol

Facebook, YouTube, Twitter a MySpace, yw rhai o'r gwefannau cymdeithasol mwyaf poblogaidd ym Mhrydain. Cyfle  gwych i gadw mewn cysylltiad gyda ffrindiau, medd rhai, cyfle euraid i fwlio a gwaeth, medd twitter-facebook.jpgeraill.

Yn ddiweddar bu cafodd pobl ifanc 13 -16 oed gyfle i roi eu barn ar wefannau cymdeithasol mewn fforwm ar-lein. Dyma ddetholiad o'u hymatebion.

 

 

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
euraid gwych golden
Sul, gŵyl a gwaith trwy'r amser all the time