Rhifyn 19 - Addysg

Ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd, croeso i’r rhifyn hwn o Gweiddi sy’n sôn am addysg. Byddwn ni’n mynd yn ôl i’r gorffennol i edrych ar y Welsh Not a’r ysgolion cylchynol. Hefyd byddwn ni’n edrych ar addysg heddiw, yng Nghymru, yn Awstralia ac yn Affrica. Mae ambell bwnc llosg yma hefyd, fel manteision ac anfanteision ysgolion bach ac ysgolion mawr, a’r syniad o gael diwrnodau ysgol hirach a gwyliau haf byrrach.

change level
change level
change level