Celf ryfeddol

Rhifyn 21 - Gwahanol
Celf ryfeddol

Edrychwch ar y llun yma'n ofalus. Ydy e'n eich atgoffa chi o lun arall?

unknown-3_500x600.jpg

www.airigami.com

Parodi:

Copïo arddull rhywun arall er mwyn gwneud i'r gwaith edrych yn ddoniol

 

Mae'r llun yn barodi o'r Mona Lisa gan Leonardo da Vinci.

Edrychwch yn ofalus arno eto. Allwch chi weld pa ddeunyddiau sydd wedi eu defnyddio i greu'r llun?

Edrychwch ar y lluniau yma hefyd - efallai y bydd y rhain yn eich helpu chi i ddod o hyd i gyfrwng y gwaith.

unknown_500x444.jpg

Llun sy'n seiliedig ar lun James McNeil Whistler: Portread o'i fam
www.airigami.com

unknown-1_500x410.jpg

Llun sy'n seiliedig ar lun Paul Cezanne: Bywyd llonydd gyda ffrwythau
www.airigami.com

Mae rhai artistiaid yn defnyddio olew yn eu gwaith; mae rhai'n defnyddio pastel; mae rhai artistiaid yn ailgylchu deunyddiau wrth iddyn nhw greu campwaith ond mae Larry Moss, a'i bartner dylunio Kelly Cheatle, yn defnyddio cyfrwng gwahanol iawn - maen nhw'n defnyddio balwnau! Edrychwch eto - allwch chi weld y balwnau?

 

Beth yw'r enw ar y grefft yma?

Airigami yw'r gair mae'r ddau artist yma'n ei ddefnyddio am eu crefft. Mae'n gyfuniad o gerflunio, darlunio ac origami - y grefft o wneud modelau o bapur.

 

Beth sy'n ysbrydoli'r artistiaid yma?

Mae'r ddau artist yn cael eu hysbrydoli gan weithiau rhai o artistiaid enwocaf y byd.

Mae'r llun yma'n barodi o'r llun enwog, Y Ferch â Chlustdlws perl gan Johannes Vermeer. Chwiliwch am y llun gwreiddiol, The Girl with a Pearl Earring, ar y we.

unknown-2_500x544.jpg

Llun sy'n seiliedig ar lun Johannes Vermeer, Y ferch â'r clustdlws perl,
www.airigami.com

Beth arall maen nhw'n ei wneud?

Mae'r ddau artist yn creu cerfluniau mawr allan o falwnau er mwyn eu gosod mewn digwyddiadau arbennig fel priodasau ac ati. Dychmygwch fynd i briodas a gweld cerflun mawr lliwgar o'r priodfab a'r briodferch wedi ei greu o falwnau.

Yn anffodus, dim ond am tua 5-7 diwrnod y mae'r gwaith yn para gan ei fod wedi ei greu o falwnau. Os yw cwsmer eisiau darn sy'n para am fwy na hynny, rhaid cael artistiaid wrth law i ailadeiladu'r gwaith pan fydd angen.

unknown-4.jpeg

Larry Moss a'i bartner dylunio, Kelly Cheatle

Yn ogystal, mae Larry Moss yn cynnal gweithdai celf. Mae e'n meddwl bod y rhain yn bwysig iawn oherwydd bod pobl yn dod at ei gilydd i gydweithio mewn prosiect arbennig ac mae cydweithio'n bwysig iawn.

"Pan fydd pobl yn sefyll yn ôl i edmygu eu gwaith a dweud, 'Waw, mi wnes i helpu gyda'r prosiect yma!', mae'n gallu gwneud iddyn nhw ddechrau meddwl pa brosiectau eraill y gallen nhw gydweithio arnyn nhw," meddai.

Un enghraifft o hyn yw'r cerflun isod a gafodd ei greu ym Mol, Gwlad Belg, yn y flwyddyn 2000. Daeth 24 o artistiaid o 11 gwlad at ei gilydd i greu'r gwaith hwn a rhyngddyn nhw roedden nhw'n siarad 7 iaith. Er eu bod nhw'n dod o gefndiroedd gwahanol, roedd un peth yn eu huno - y prosiect.

screen_shot_2013-10-31_at_14.22.18_499x194.jpg

Torrodd y gwaith hwn record y byd am y cerflun mwyaf yn y byd sydd wedi ei wneud o falwnau sydd ddim yn grwn. Roedd 40,781 o falwnau yn y gwaith ac mae cofnod ohono yn The Guinness Book of World Records.

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
atgoffa gwneud i chi gofio to remind