Cerdd: Yn y Gampfa

Rhifyn 22 - Ffitrwydd
Cerdd: Yn y Gampfa

Darllenwch y gerdd hon ac yna edrychwch ar y daflen.

Yn y Gampfa

Rwy'n rhedeg ac rwy'n rhwyfo,

heb fynd o'r fan; gobeithio

caf wella wrth hyfforddi,

fel 'mod i yn fwy heini.

 

Rwy'n chwysu ac rwy'n chwifio

fy mreichiau wrth ystwytho,

a phawb yn drwch o'm cwmpas

yn pwffian ac yn gochlas.

 

Rwy'n ceisio codi'r pwysau

heb feddwl am y poenau;

gwell canolbwyntio heno

ar darged, nid ar gwyno.

 

Rwy'n seiclo, ond rwy'n stopio

ar ôl rhyw awr o wibio;

a throi'r hen gar am adref

i ddianc rhag y dioddef.

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
hyfforddi ymarfer chwaraeon to train
chwysu dŵr yn dod o’r croen to sweat
ystwytho dod yn fwy ystwyth a hyblyg to become agile
pawb yn drwch llawer o bobl a crowd
canolbwyntio ar rhoi sylw arbennig i rywbeth to concentrate on
cwyno dweud pa mor wael yw rhywbeth to moan
gwibio mynd yn gyflym to sprint, dart
dioddef gorfod derbyn poen to suffer