Ydych chi wedi sylwi ar berfformwyr ar y stryd erioed?

bodyimage2.jpg

Mae rhai'n canu. Mae rhai'n canu offeryn cerdd. Mae rhai'n sefyll fel cerfluniau byw ac mae rhai'n gwneud cerfluniau o dywod.

Mae rhai ohonyn nhw'n ifanc. Mae rhai ohonyn nhw'n ganol oed ac mae rhai'n hen. Mae rhai'n dda iawn ond mae rhai'n ofnadwy.

Mae un peth yn gyffredin i'r bobl yma. Maen nhw'n barod i berfformio am oriau ... o ddydd i ddydd ... er mwyn ennill arian. Dyfal donc yntê!

Ydych chi erioed wedi meddwl beth yw hanes y bobl hyn? Pam maen nhw yno?

Pwy, tybed, oedd y cymeriad yma welodd y bardd, Aled Lewis Evans, unwaith?

bodyimage.jpg

Ar y stryd ym Mrwsel

 

Yno

yn chwarae ei gân

mor hapus i glust

rhai'n mynd heibio.

 

Plentyn bach

â'i ffliwt blastig

a phawb yn troi

i glywed y gân.

 

Yno

ar y stryd

yn cardota gyda'i ffliwt

y plentyn bach

â'i arian mân yn yr het.

 

A'r gân yn atseinio

mor hyfryd o drist.

 

Aled Lewis Evans.

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
Brwsel prifddinas Gwlad Belg Brussels
cerfluniau lluosog cerflun, sef darn o waith celf 3D sculpture