Rhifyn 27 - Dyfal donc a dyrr y garreg

Croeso i rifyn arall o Gweiddi. “Dyfal donc a dyrr y garreg” yw’r thema y tro hwn, neu, mewn geiriau eraill, “Os ydych chi eisiau torri carreg, rhaid i chi ddal ati i’w tharo.” Ystyr y ddihareb yw “Os ydych chi eisiau llwyddo – mewn unrhyw faes – rhaid i chi ddal ati”. Yn y rhifyn yma, mae gennym hanes bachgen sydd wedi cael llwyddiant ym myd beicio BMX, er iddo gael sawl anaf, hanes merch  sydd wedi rhedeg ym marathon Llundain, hanesion am anifeiliaid yn dal ati – a llawer iawn mwy. Dewiswch ddarn a darllenwch ... a daliwch ati!

change level
change level
change level