Yn eisiau - chwaraewyr newydd

Rhifyn 3 - Dŵr
Yn eisiau - chwaraewyr newydd

Mae'n gyflym! … Mae'n gyffrous! … Mae'n wlyb! … Mae'n hwyl! … Mae'n ffordd dda o gadw'n heini ac o leihau stres! … Beth ydy o?

Hoci o dan y dŵr!

Mae chwarae hoci o dan y dŵr yn eitha tebyg i chwarae hoci ar y cae, ond bod y chwaraewyr yn chwarae mewn dŵr - nid ar laswellt neu mewn mwd!

Hoffech chi gymryd rhan yn y gêm? Rydyn ni'n chwilio am aelodau newydd i'n timau ni - dynion a merched.

Dyma sut mae chwarae:

Y timau

hoci-4.jpgRhaid cael dau dîm a rhaid cael deg aelod ym mhob tîm. Bydd chwe aelod yn chwarae ar y tro, gyda'r pedwar arall yn cael eu heilio bob hyn a hyn. 

Rhaid i'r chwaraewyr wisgo maneg arbennig, mwgwd, snorcel, cap ac esgyll arbennig. 

Yr offer

Rhaid chwarae gyda:
• ffon eitha byr - tua 0.3 metr o hyd
• cnap trwm
• gôl - tua 3 metr o hyd

Sut i chwarae?

• Rhaid i'r ddau dîm fynd i mewn i'r pwll nofio a rhaid aros yn ymyl y wal, y tu ôl i'w gôl.
• Rhaid i'r dyfarnwr roi cnap ar waelod y pwll nofio - ar ganol y pwll nofio.
• Yna, pan fydd y dyfarnwr yn chwibanu, neu pan fydd gong yn canu, rhaid i bawb ddeifio i waelod y pwll. Cyn deifio, rhaid iddyn nhw anadlu'n ddwfn er mwyn llenwi'r ysgyfaint ag aer.
• Yna, gan ddefnyddio'r ffon fach, rhaid i un o'r tîm daro'r cnap. Rhaid iddyn nhw ei basio i aelodau eraill o'r tîm nes bydd un ohonyn nhw'n gallu saethu at y gôl. Rhaid i aelodau'r tîm arall geisio ennill y cnap a'i symud i gyfeiriad y gôl arall.
• Rhaid chwarae am tua 10-15 munud bob ochr. Bydd y timau'n newid ochr ar ôl hanner amser.

Mae chwarae fel tîm yn bwysig iawn oherwydd rhaid i bawb, yn ei dro, nofio i fyny a chodi ei ben allan o'r dŵr er mwyn cymryd anadl!

Y tîm sy'n sgorio'r nifer fwyaf o goliau sy'n ennill.

Beth amdani?
Os oes gennych chi ddiddordeb, cysylltwch â ni!
hocidŵr@net

rygbi.jpg

Pos

Dyma gêm arall sy'n cael ei chwarae o dan y dŵr.

Tybed beth yw'r gêm yma? Edrychwch yn ofalus ar y llun, dyfalwch ac ewch ar y we i weld ydych chi'n iawn.

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
lleihau gwneud yn llai to reduce
ar y tro yr un pryd the same time
cael eu heilio cael eu dewis i chwarae yn lle rhywun arall to be substituted
esgyll fel arfer rhyw fath o ‘adenydd’ sydd gan bysgod i’w helpu i nofio fins
cnap y ‘bêl’ maen nhw’n chwarae â hi puck
ysgyfaint organau yn y corff sy’n eich helpu chi i anadlu lungs
bob hyn a hyn nawr ac yn y man every now and then