Rhifyn 3 - Dŵr

Croeso i rifyn cyntaf 2012 o GWEIDDI. Mae thema'r rhifyn hwn yn rhywbeth di-liw a di-flas, ond mae'r cynnwys yr un mor lliwgar a difyr ag arfer - o westy o dan y môr, gêm danddwr a dywediadau doniol, i ddigwyddiad pwysig yn hanes Cymru. Mae digonedd yn y rhifyn hwn i dorri eich syched am wybodaeth.

change level
change level
change level