Mae mudiad Twf yn helpu rhieni i ddysgu Cymraeg i’w plant o’r crud.

Dyma un daflen gan y mudiad.

 

RHESWM

 

Wyddoch chi bod cyflwyno Cymraeg o'r cychwyn cyntaf yn...

poster-3-and-4.jpg

poster-5.jpg

poster-6-and-7.jpg

Geiriau Nigel Owens

Rwy’n browd iawn o’r iaith ac fe siarada i Gymraeg ble bynnag bydda i, yng Nghymru, neu mewn unrhyw ran arall o’r byd. Un o nghas bethe i yw clywed pobl sy’n Gymry Cymraeg rhugl yn siarad Saesneg â’i gilydd – ma fe’n digwydd yn llawer rhy amal y dyddie hyn.

Dwi’n cofio dyfarnu Mefin Davies pan o’dd e’n whare yng Nghaerlŷr. Ni’n dau o’dd yr unig Gymry Cymraeg ar y cae ond yn Gymraeg bues i’n siarad ag e drwy’r gêm. Ro’dd y chwaraewyr erill yn edrych yn hurt arnon ni!

Ma sawl un wedi bod yn anhapus mod i’n siarad Cymraeg gyda chwaraewyr. Ond nage trio neud pwynt ydw i; yn hytrach, rwyn neud’ny am ei fod e’n beth cwbl naturiol i fi’i neud.

Byddai’n beth da cael mwy o hyfforddwyr a chwaraewyr i ddysgu rygbi trwy gyfrwng y Gymraeg – un peth bach alle wneud gwahanieth ar y meysydd rygbi, a gwneud fy swydd i’n haws!

Rhan o Ragymadrodd Nigel Owens i’r llyfr Gwneud y Pethau Bychain (gol. Ffion Heledd Gruffudd)

Nigel_Owens.jpg

Geiriau Alex Jones

Cymraes lân loyw o Sir Gaerfyrddin ydy Alex Jones ac mae’n eithriadol o falch o hynny. Er ei bod yn byw yn Llundain erbyn hyn ac wedi dod yn enwog trwy Brydain fel cyflwynydd The One Show yr hyn roddodd fwyaf o bleser iddi oedd cael ei derbyn yn aelod o’r orsedd yn yr eisteddfod genedlaethol, ‘Mae’n anrhydedd anferth i fi. Rydw i wrth fy modd,’ meddai.

alex Jones Crop.jpg

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
Rhugl siarad yn hollol iawn fluent
Whare chwarae playing