Talu’n ddrud

Rhifyn 42 - Erthygl 50
Talu’n ddrud

Gan fod Prydain yn mynd i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae cwmni Lego wedi cyhoeddi y bydd pris Lego yn codi 5 y cant yn ystod 2017.  Pa bethau eraill allai gael eu heffeithio gan danio Erthygl 50 tybed? 

Atebwch y cwestiynau hyn:

O ba wlad y daw Lego?

Ateb

Denmarc

 Nodwch o ba wlad y daw’r ceir canlynol:

 • Volkswagen
 • SEAT
 • Fiat
 • Renault
 • Dacia
Atebion
 • Volkswagen – Yr Almaen
 • SEAT – Sbaen
 • Fiat – Yr Eidal
 • Renault – Ffrainc
 • Dacia – Rwmania

O ba wledydd yn Ewrop y daw’r caws canlynol:

 • Brie
 • Caws Parma
 • Manchego
 • Edam
Atebion
 • Brie - Ffrainc
 • Caws Parma – Yr Eidal
 • Manchego – Sbaen
 • Edam – Yr Iseldiroedd

 O ba wledydd y daw’r cynnyrch melys canlynol:

 • Nutella
 • Haribo
 • Chupa Chups
 • Ferrero Rocher
Atebion
 • Nutella - Yr Eidal
 • Haribo - Yr Almaen
 • Chupa Chups - Sbaen
 • Ferrero Rocher - Yr Eidal

Edrychwch ar y ddolen yma am fwy o wybodaeth:

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-36624655

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
caws parma caws caled a sych sydd yn cael ei roi ar ben pasta parmesan cheese