Doniau Naturiol

Rhifyn 46 - Loteri Bywyd
Doniau Naturiol

Gwyliwch y clipiau fideo hyn i weld enghreifftiau o bobl sydd wedi cael llwyddiant oherwydd eu doniau.  Maent yn dod o deuluoedd sydd yn gwneud gwaith yn yr un maes â nhw, ond maen nhw hefyd yn bobl sydd wedi profi llwyddiant am eu bod nhw wedi cyfuno eu dawn naturiol gyda llawer o waith caled er mwyn cyrraedd y brig.

Charlie Lovell Jones

 

Loading the player...

Josh Griffiths

Loading the player...

Elin Fflur

Loading the player...