Rhifyn 46 - Loteri Bywyd

Dyma rifyn 46 o Gweiddi, a thema y tro yma yw Loteri Bywyd. Dewch o hyd i wybodaeth am y Teulu Brenhinol, a thrafodwch eich hawliau chi. Hefyd, cewch wybodaeth ar drychinebau naturiol, a hiliaeth yng Nghymru ac ar draws y byd. Darllewch a mwynhewch!

change level
change level
change level